Vi vet at det er faktorer i arbeidsmiljøet som er forbundet med en økt risiko for psykiske plager og sykdommer.  Forskning viser at det er en sammenheng mellom flere organisatoriske og psykososiale faktorer i arbeidsmiljøet og psykiske plager. Dette er plager som påvirker arbeidsevne og bidrar til at kravene i arbeidslivet blir tøffe. 

I workshopen hos oss vil du få kunnskapsbasert informasjon om psykisk helse i det norske arbeidsliv og hvordan dette påvirkes av arbeidet/ arbeidsmiljøfaktorerer. Du vil også få et innblikk i hvordan systematisk forebygging ved å identifisere risikoen hos egen bedrift og få drahjelp til å starte jobbingen med egen risikovurdering. 

Pris 3800,-  (for medlemskunder trekkes dette fra medlemskontingent som er innbetalt)