Sykefravær koster sysselsatte, virksomhetene og samfunnet betydelige beløp hvert eneste år. Sykefravær er et sammensatt fenomen og påvirkes av sosiale, økonomiske og individuelle forhold samt arbeidsmiljøforhold. Det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet på hver enkelt arbeidsplass er derfor viktig for å redusere arbeidsrelatert sykefravær og frafall.

VI vårt seminar Sykefravær- forebygg og redusere vil vi snakke om utfordringene vi  står i; en kamp om nok kvalifiserte folk, om ressurser og fremtiden. Hvordan skal vi treffe på tiltakene våre og jobbe systematisk arbeidsmiljøet. I dette ligger det å se på hva vet vi om sykefraværet. Du vil også bli presentert for en modell for arbeidshelse og hvordan du gjennom relasjonsledelse kan forebygge og redusere fykefravær og frafall. Du vil også få prøvd ut hvordan du i praksis kan du kan lykkes med dette arbeidet.