Ved å vite to ting: Kan vi finne ut av: Daglig vibrasjonseksponering og vurdere om den er for høy. Hvis den er for høy: Kan vi iverksette tiltak for å redusere risikoen for Hånd-arm Vibrasjonssyndrom (HAVS)

I dette seminaret vil du få økt kunnskap om risikoen ved bruk av verktøy/ maskiner som generer hånd/ armvibrasjoner, hvordan kartlegge dette og viktigheten av en risikovurdering og vernetiltak for å redusere risikoen.