Karrierecoaching hos oss fokuserer på dine muligheter og har en grunntanke om at det er deg selv som har ressurser og styrkene, om med coaching kan bistå deg til å aktivisere og oppdage alle dine muligheter. Dette er også en god metode for å ruste ansatte for endringsproseser, da det kan hjelpe ledere og ansatte med å bli bevisst sine interesser, verdier, personlige egenskaper og kompetanse.