Ønsker du å få makset teamet ditt? 

Team@work er et styrkebasert verktøy som gir deg som leder en god oversikt over teamet ditt, og sikrer optimal bruk av ressurser med fokus på kommunikasjon og samhandling. I denne prosessen blir alle i teamet kjent med seg selv og hvilken rolle en har i teamet. Team@work brukes blant annet for å utvikle eksisterende team, for etablering av nye team, i rekrutteringsprosesser og onboarding av nye medarbeidere.