Forskeningsresultatene viser gunstige effekter: Gode relasjoner gir større trivsel, kreativitet og trygghet til å gå løs på krevende utfordringer. Vi blir mer robuste til å takle stress. Vi blir bedre i jobben gjennom å lære av andre og med andre. 

Denne dagen skal vi bruke sammen på å se på oss selv- hvem er jeg, hvordan blir jeg i møte med jobben min, kollegaene mine, oppgavene mine, og hvordan blir jobben og arbeidsmiljøet i møte med meg. 

Gode relasjoner i organisasjonen er avgjørende for både individets trivsel og det å prestere.