DET ER GULL I GODE RELASJONER!

Vi vet at gode relasjoner GIR ØKT ENERGI! Forskning viser en rekke gunstige effekter. Å jobbe med relasjoner gir større trivsel, kreativitet og trygghet til å løse utfordringer, samt robusthet til å takle stress. 

Vi arrangerer workshop hvor dere blir bevisst verdien av mangfold, gjennom å bli kjent med egne og andres personlige styrker. Dette gir raushet og psykologisk trygghet til trivsel og prestasjon.

Denne dagen skal vi bruke sammen på å se på oss selv- hvem er jeg, hvordan blir jeg i møte med jobben min, kollegaene mine, oppgavene mine, og hvordan blir jobben og arbeidsmiljøet i møte med meg. Du vil på forhpnd få tilgang til en profilering som vi benytter i refleksjonene på selve seminardagen. 

Pris 3500,- (inkludert lunsj)

Gode relasjoner i organisasjonen er avgjørende for både individets trivsel og det å prestere. 


ØNSKER DERE Å JOBBE MED DETTE I DERES ORGANISASJON?

Da kan du ta kontakt og vi kommer til din bedrift/ avdeling.


Meld deg på her: