Ergonomi handler om hvardan vi bruker kroppen vår i arbeidet og hvordan det påvirkes av både miljøet vi er i og hvordan vi utfører selve oppgaven. Statisikken viser at muskel og skjelettplager står for omtrent 40 % av sykefraværet i Norge, og årsak til flere millioner tapte dagsverk. 

Delta som leder, verneombud eller ansatt på vårt seminar og få både en gjennomgang av hva ergonomi er, men også hvordan du og din bedrift kan jobbe systematisk med å forebygge slike plager.  

Ergonomi handler om arbeidsmijø, teknikk og mennesket