1. januar 2024 ble det nye regler for hvilke virksomheter som må ha verneombud. 

Endringene i arbeismiljøloven inneværer også en tyreliggjøring av verneombudets ansvar om å også å jobbe med det psykososiale arbeidmsiljøet. Vi vil i dette seminaret snakke om hva er et psykososialt arbeidsmijø og hvordan kan du som verneombud være en bidragsyter til at dette blir godt ivaretatt hos dere.