Medarbeidersamtalen er et nyttig verktøy for både ansatt og leder. Dere blir bedre kjent, den åpner for gode samtaler, og bidrar til at ønsker og behov kommer på banen. Hva skal til for å gjøre arbeidsforholdet best mulig?

Idebanken.org har skrevet ned noen enkle tips til leder og medarbeider for at samtalen blir best mulig: 

  1. Dere er godt forberedt Begge er klar over hva som er målet med samtalen, innholdet i den og hva en ønsker å ta opp. Dette gir samtalen en trygghet og tydelig retning. 
  2. Dere er ærlige Tips her er å vær åpen og si det du mener, løft frem både ønsker og bekymringer. 
  3. Dere lytter til hverandre Lytt og anerkjenn hverandres opplevelser og meninger. Dere kan ha ulik forståelse av situasjoner og saker. 
  4. Dere finner løsninger Vær konstruktiv og konkret. Det er løsningene som tar dere videre
  5. Dere følger opp samtalen Vær realistisk på hvor mye dere skal følge opp. Det er bedre å gjøre noe bra enn mye halvveis og sørg for at det skjer en endring i etterkant. 

Idebanken.org at også en podkast "På jobben". Et av temaene de tar for seg er "Medarbeidersamtalen". Om dette er noe som du kunne tenke deg å hør mer om, lytt til deres episode: Podkast: Er medarbeidersamtalen meningsløs?