I studien kommer det frem at fysisk krevende jobber kan øke forekomsten av muskelskjelettplager som artrose, tidlig dødlighet blant menn og påvirke søvnkvaliteten. Fysisk aktivitet i fritiden kan redusere risikoen for hjerte og karsykdommer. 

Les mer om saken her