I ordet bærekraftig ligger langsiktighet og ansvar, at noe står seg over tid. Demografiske utfordringer, klimakrav, mangel på kompetanse og en for lav inkludering i arbeidslivet truer fundamentet i velferdsstaten vår. Det er en reell fare for at den ikke står deg over tid. Dette skriver kommunikasjonsdirektør i STAMI i en artikkel publisert 22. aukust på STAMI sin netside. 

Under årets Arendalsuke inviterte STAMI til debatt om "Bærekraftig arbeidsliv". Norge har et konkurransefortrinn er arbeidsmiljøet, for hvordan vi planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Det store spørsmålet som STAMI stiller er: "hvordan kan vi bruke dette konkurransefortrinnet til å påvirke samfunnsutvikling i bærekraftig retning, slik at vi kan stå lengre i jobb, inkludere flere i arbeidslivet og ivareta arbeidstakernes helse, jobbengasjement og kompetanse". 

STAMI.NO: Godt arbeidsmiljø er viktig for en bærekraftig samfunnsutvikling