I 2023 har vi fått ei endå mer målretta satsing på bedriftshelsetenesta (BHT) i Norge, som er et av styresmaktene sine viktigeste virkemiddel for å skape et godt arbeidsmiljø for alle. Regelverket som omfattar bedriftshelsetenesten har blitt tydeligere på hva som er BHT sine kjærneoppgaver.

BHT skal hjelpe virksomhetene med å forebygge at syukdom og skade skjer gjennom arbeidet, og konsentrere seg om de risikofaktorane som gjelder på den enkelte arbeidsplass. Et mer tydelig samfunnsoppdrag for bedriftshelsetenestene er viktig for at arbeidsmiljø i det norske arbeidslivet kan bli enda bedre.

Dette vil vere eit løft for arbeidshelse i det norske arbeidslivet",

Hør også podkast om jobben til BHT:

Podkast: Hva er egentlig jobben til bedriftshelsetjenesten