Artikkelen fra Arbeidstilsynet setter søkelys mot trakassering og risikofaktorer som øker faren for å bli utsatt for seksuell trakassering er blant annet midlertidig ansatte som ikke kjenner sine rettigheter og plikter, arbeid som involverer servering av alkohol og mangel på systematisk HMS-arbeid. Sommersesong er dessverre en høysesong for seksuell trakassering. Det er spesielt unge kvinner som er utsatt, og overnatting- og serveringsbransjen er en særlig utsatt bransje.

— Statens arbeidsmiljøinstitutt rapporterer at av de som oppgir å ha opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, sier åtte av ti at kilden til hendelsen er en ikke-ansatt. Altså ofte en gjest eller kunde. Vær oppmerksom på din egen og andres oppførsel i sommer. Kan du ikke si eller gjøre det til en kollega, eller sjefen din, skal du heller ikke si eller gjøre det som kunde eller gjest, sier Trine Hammer i treparts bransjeprogram for utelivsbransjen.

En rapport fra Arbeidstilsynet fra 2017 viste at av 400 kontrollerte virksomheter i utelivsbransjen, hadde kun halvparten tilstrekkelige rutiner for forebygging og håndtering av seksuell trakassering.

Les mer om hva arbeidsgiver har ansvar for og hva kan du som ansatt gjøre om du skulle oppleve seksuell trakassering.

Arbeidstilsynet: Meteren er borte. men fritt frem er det ikke