Kurset på ca 1,5 time tar for seg risiko knyttet til håndtering av kjemikalier og biologisk helsefare ved arbeidsplass. Dette inkluderer trygge arbeidsmetoder som minsker eksponeringen og risikoen for helseskade, verneutstyr, stoffkartotek, eksponeringsregister, litt om gjeldende forskrifter, samt praktiske gruppeoppgaver med gjennomgang

Vår Yrkeshygieniger, Torbjørn Aae, har årelang erfaring innen tematikken og kjører jevnlige slike kurs for våre kunder. Om din skole eller bedrift er interessert i å øke bevisstheten og kompetansen til dine ansatte, ta kontakt og vi kan arrangere både åpnekurs med påmelding eller bedriftsinterne kurs. 

Vi takkar for eit veldig lærerikt kurs i kjemilkaliehandtering for tilsette i Rauma-skulen. Leiarar, lærarar og verneombod deltok på kurset. Både tid og innhald svarte til forventningar om opplæring og utbytte. I tillegg varTorbjørn utruleg flink til å involvere kursdeltakarane til dialog og diskusjon. Case som vi fekk jobbe med avslutningsvis var kvardagsrelatert og difor også veldig lærerik. Vi anbefalar å nytte Torbjørn som kurshaldar for kunnskap og formidling knytt til kjemikaliehandering!

Ingrid Sylvia Renberg, rektor Måndalen skule

 

For spørsmål eller tilbakemelding om behov for kurs ta gjerne kontakt her: