Fra 2023 gjelder nye endringer i regelverket om bedriftshelsetjenester, og bedriftshelsetjenesten (BHT) skal bistå virksomhetene med råd og veiledning om risikoforhold i arbeidet, som har betydning for arbeidshelse. Virksomhetene har krav om å innhente bostand fra BHT når risikoforholdene tilsier det. Ordet "arbeidshelse" er tatt inn i forskriften for å tydeliggjøre formålet som et forebyggende arbeidstiltak. Det betyr at arbeidet i ordningen med BHT skal være rettet mot risikoforhold i virksomheten som har betydning for arbiedshelse, og ikke den mer individretta og generelle helseoppfølgingen. 

Et medlemskap hos oss vil inkludere;

  • En kontrakt som dokumenterer at din bedrift er tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste. 
  • Egen kundekontakt som sammen med deg og din bedrift vil utarbeide en handlingsplan/ samarbeidsavtale for hvilke aktiviteter vi skal bistå  med for å ivareta HMS- arbeidet.  
  • Tilgang til fagspesialister etter behov og avtale.
  • Mot slutten av hvert år skrives og sendes en årsrapport med en beskrivelse av de aktiviteter som er utført, slik at dokumentasjonen er i orden. 

 

DISSE TJENESTENE KAN DU FÅ HOS OSS

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!