Alle arbeidsgivere har plikt til å knytte sin virksomhet til en godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene tilsier det. Vurderingen av om slik plikt foreligger skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet.

Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstaker, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Bedriftshelsetjenesten skal videre ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.

Gjennom en samarbeidsavtale innlemmes vi i relevante områder i din virksomhet for bistand og rådgivning rundt HMS, fysisk og psykisk arbeidsmiljø og risikohåndtering.