I tillegg til de fysiske forholdene på arbeidsplassen, har ergonomi også psykiske og sosiale sider. Ergonomi henger nøye sammen med hvordan arbeidet er organisert, og er et område som fortjener stor oppmerksomhet. God ergonomi er god økonomi, fordi det skaper trivsel og hindrer sykefravær.

Vi kan tilby: 

  • Ergonomisk kartlegging av arbeidsplassen
  • Arbeidsplassvurdering
  • Foredrag og undervisning i ergonomi, digitalt eller fysisk gjennomføring
  • Ergonomisk risikovurdering
  • Veiledning på arbeidsplanlegging og organisering
  • Individuell oppfølging og tilrettelegging for arbeidstakere med arbeidsrelaterte helseplager og/eller nedsatt arbeidsevne
  • Kunnskap om virkemidler og bistand ved søknadsprosesser på støtteordninger

 

Her er en liten smakebit fra vår digitale film som omhandler ergonomi for ansatte som jobber mye på kontor. Den digitale pakken inneholder tips og triks for gode metoder og innstillinger av stol, pult og pc-utstyr, samt en liten bit med enkle øvelser for å få beveget litt på kroppen.