Ansvarliggjøring, kommunikasjon og driv i forhold til interesser og oppgaver, gir et vinnerteam. Bruk Team@work til å skape gode team for å få det beste ut av dine medarbeidere!

Team@work gir deg kunnskap om dine medarbeideres/kollegaers prefererte teamroller med fokus på deres styrker og motivasjonsfaktorer. Hvordan er teamet satt sammen i forhold til individ og gruppe. Hvilke roller har vi og hvilke roller har vi behov for? Team@work styrker lederskap og kommunikasjon i teamet.

Husk at et godt team består av ulike teamroller med ulike funksjoner og styrker.


Alle som deltar i gjennomføringen av Team@work skal oppleve:

  • Å bli løftet med sine styrker og motivasjonsfaktorer

  • Å bidra til måloppnåelse

  • Å se seg selv gjennom sine interesser og personlighet. Personligheten vår preger den språkdrakten vi bruker i vår kommunikasjonsform

  • At kollegaene også har en langt større forståelse for hvem de er og den rollen de tar i teamet

  • Involvering og naturlig deltakelse for bedret kommunikasjon og samhandling for å sikre måloppnåelse for teamet