BRA! kan bidra i oppfølging etter kriser, men er ikke en erstatning for helsepersonell i krisesituasjoner.

Vi kan bistå med:

  • Veiledning og oppfølging dersom krise oppstår.
  • Bistand i utarbeiding av beredskapsplaner.
  • Deltagelse i beredskapsøvelser.

I noen tilfeller er det godt nok at medarbeidere trenger å snakke med helsepersonell for å «rydde» i tankene og komme på rett spor. BRA!  har erfaring med dette og henviser videre til spesialisttjenesten når det er behov for det.

BRA! deltar støttende til leder i avdelinger som har hatt traumatiske opplevelser. I samarbeid med leder kan vi også følge opp medarbeidere som står i fare for å bli sykmeldt, eller som skal tilbake til arbeid etter en krisesituasjon.