Vi mennesker er 24 timers mennesker med 24 timers helse, hvor vi er skapt for aktivitet og bevegelse. Den samme helsen som vi har i fritiden, tar vi med oss på jobb. Studier innen helse -og produktivitetsforskning konkluderer med at kostnadene forbundet med dårlig livsstil er store og økende, både med tanke på sykefravær og sykenærvær. Kostnadene øker år for år om livsstilen opprettholdes. Den beste investeringen din bedrift kan gjøre er å stoppe tidlig utvikling av helserisiko, før det blir virkelig dyrt. Det lønner seg å investere i å skape en helsefremmende kultur. Små endringer kan gjøre store forskjeller!

BRA! kan tilby: 

  • Veiledning og oppfølging på livsstilsfaktorer som kosthold, trening og røyking.
  • Foredrag innen livsstil og helse.
  • Treningsveiledning og oppfølging.
  • Mental styrking og bevisstgjøring.
  • Helsesamtale og helseundersøkelse med livsstilsfokus hos fysioterapeut, sykepleier eller eller lege.