En arbeidsplassvurdering kan gjøres både som en gjennomgang og kartlegging av alle ansatte, eller som et tiltak for enkeltansatte med konkrete skader og plager, eller etter tilbakeføring fra sykemelding eller fødselspermisjon.

Fysioterapeuten kommer til deres arbeidsplass med spørsmål, råd og veiledning i forhold til høyde på bord, innstillinger på stol, skjerm, tastatur og mus. Det blir også snakket om variasjon i arbeidsstillinger i løpet av dagen, enkle øvelser til bruk på jobb og tiltak for å redusere eventuelle plager og smerter hos den ansatte.

Om ønskelig kan det med bakgrunn i vurderingen lages en rapport, med konkrete forslag til tiltak og mulige løsninger på de utfordringer og forhold som avdekkes. Vi hjelper dere også med forslag til eventuelle innkjøp av ergonomisk utstyr ved behov.