BRA! astero kan hjelpe deg og din bedrift med å forebygge sykefravær på gruppe og organisasjonsnivå, samt bistå med lederstøtte og individuell sykefraværsoppfølging. 

Norge har verdens mest fornøyde ansatte, men er likevel i verdenstoppen på sykefravær. Sykefraværet forårsakes i dag av mer sammensatte forhold enn tidligere, og det er viktig å se hele 24 timers mennesket for å forstå hvilke utfordringer som påvirker fraværet.

Individuell sykrefraværsoppfølging: 

Bra! kan bistå med å følge opp ansatte som er sykemeldt, eller står i fare for å bli sykemeldt. Vi kan ha dialogen med den enkelte og jobbe helsefremmende ved å se på den enkeltes styrker og motivasjonsfaktorer. Målet er å øke egen robusthet så den ansatte kan stå i arbeid til tross for små og store utfordringer.

Systematisk sykefraværesarbeid: 

Sykefraværsarbeidet er en del av virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidsgiver har plikt og ansvar i sykefraværsoppfølgingen, og klare rammer og rutiner er nødvendig for å lykkes. Vi kan bistå virksomheten i utarbeidelse av rutiner og være en lederstøtte, samt sørge for at alle ledere får et eierforhold til oppgaven.

Psykososiale og organisatoriske forhold: 

For å lykkes med et forebyggende sykefraværsarbeid så må det jobbes med hele virksomheten. Vi bistår med kartlegging av sykefravær slik at du kan få mer kunnskap om mønstre og sammenhenger. Når utfordringer er avdekket hjelper vi deg med tiltak på gruppe- eller organisasjonsnivå.  

tjenester innen sykefraværsoppfølging

Du kan få dekket utgifter av NAV ved langvarig eller hyppig sykefravær og vi i Bra! astero er leverandør av denne tjenesten!

Ekspertbistand