• BRA! astero bistår bedriftene i å jobbe systematisk, veldokumentert og målbevisst med helse, miljø og sikkerhet i henhold til arbeidsmiljøloven.
  • Oppbygging av HMS-system.
  • Vi hjelper dere å finne frem i lovverket og kravene som gjelder for dere
  • Bidrar i kartlegging av risiko og deltar i vernerunder.
  • Utforming av HMS-planer.
  • Revisjon og gjennomgang av HMS system.

 

Internkontrollforskriften (punkt 4- 8 krever skriftlig dokumentasjon):  

Internkontroll krav