Vi tilbyr karrierecoaching på individnivå, både i forbindelse med karrierevalg eller videre karriereutvikling i nåværende stilling. Coaching er en en-til-en prosess som er styrkebasert og har til hensikt å hente ut det beste i hvert individ, både på jobb og det private plan. Vi bruker anerkjente prosessverktøy i vår coaching, og de gode resultatene kommer i samspillet mellom coach og kunde.

Informasjon om verktøyet her