Å ha en lederrolle og være sentral i utviklingen av virksomheten, er en spennende mulighet og oppgave!

Med krav om stadig utvikling og endringer, er lederrollen spesielt viktig i forhold til medarbeiderskapet du leder og er en del av.  Det krever at du fokuserer og bruker tid på denne delen av lederrollen. Som leder har du sterk innvirkning på om arbeidsplassen oppleves bra, interessant og helsefremmende. Arbeidstakere som opplever at de blir verdsatt har en høyere tendens til å være innovativ og yte ekstra, noe som er en viktig faktor for økt konkurransekraft. Ledere har også behov for støtte og sparringspartnere for utvikling av arbeidsplassen, og vi i BRA! astero kan være en slik partner for dere!

Vi har troen på styrkebasert ledelse, hvor fokuset er på det som engasjerer og inspirerer medarbeidere til å gjøre en ekstra innsats. 

 

Forskning viser at tilfredshet ikke er nok for å skape et utviklende og produktivt miljø, men at det heller er engasjement og interesse som utløser lyst til innsats og utvikling. SÅ, hvor godt kjenner du egentlig dine medarbeidere? Hva motiverer for økt prestasjon? Og hvordan får du som leder frem styrkene til medarbeiderne og utviklingspotensialene de har?

For å bli god på å lede andre må vi starte med oss selv. Hvem er du som leder? Hvor har du dine styrker, og hvordan kan du få metoder og begrep som sikrer at du bedre forstår dine medarbeidere i forhold til oppgaveløsning og utviklingspotensialer?

Et godt arbeidsmiljø med tett samarbeid og intern mobilitet, øker effektiviteten. Ved å tiltrekke, beholde og utvikle talenter får virksomheten/ organisasjonen økt konkurransekraft. Det gir også større fleksibilitet og kontinuerlig læring i hele organisasjonen. Dette gir en bærekraftig utvikling, både sosialt og økonomisk. 

Ta kontakt med oss om du ønsker en prat rundt temaet!

5 GODE RÅD TIL ET GODT ARBEIDSMILJØ