En slik undersøkelse skal gi en forståelse av årsaksforholdet ved sykdommer og plager, noe som er helt nødvendig for å kunne utføre forebyggende helsearbeid. Arbeidsmedisin utmerker seg ved å ha stor vekt på forebygging, og fokuserer på grupper av ansatte i tillegg til det enkelte individ. Dersom tiltak skal utføres, vil disse ofte ha betydning for flere enn én arbeidstaker.

BRA! astero sin arbeidsmedisinske tjeneste skal: 

  • Vurdere om ansattes plager har sammenheng med deres arbeid, for å stille korrekt diagnose
  • Vurdere om den ansatte kan arbeide med sine plager
  • Sørge for at relevante undersøkelser av de ansattes arbeidsmiljø blir utført, slik at korrekt tiltak kan bli iverksatt 
  • Foreslå tiltak som kan forbedre arbeidsplassen/arbeidsforholdene

Vi samarbeider med arbeidsmedisinske avdelinger med spesialkompetanse innen feltet slik at vi sikrer riktig kompetanse.