Med rus- og avhengighetsproblematikk mener vi bruk av alkohol, illegale rusmidler, medikamenter med ruspotensiale, pengespill og dataspill som har negative konsekvenser for arbeidsplassen. BRA! kan bidra med å gi råd, veiledning og opplæring i hvordan arbeidsplassen kan forebygge og håndtere problematisk rusmiddelbruk og spillatferd:

  •  På arbeidsplassen eller under utførelsen av arbeidet
  •  I sosiale situasjoner med tilknytning til arbeidsplassen eller arbeidsfellesskapet, som for eksempel jobbreiser, seminar, representasjon m.m
  • Privat rusmiddelbruk eller spill som får negative konsekvenser for arbeidsplassen.

Vi kan bistå leder i avdekkings- og oppfølgingsprosessen, være tilstede i samtaler med den ansatte, gi råd rundt kommunikasjon, tiltak eller annet, og følge opp den ansatte i behandling og retur til jobb