Hvilke arbeid som faktisk gir smitterisiko må vurderes etter kartlegging og risikovurdering for smitte i konkrete arbeidsoppgaver i bestemte yrker.  I noen tilfeller vil det være nødvendig med vaksinasjon sammen med god informasjon om hvordan en skal forholde seg til smitte. Vær oppmerksom på at en del vaksiner skal tas i god tid før en eventuelt utsettes for smitte.

BRA! samarbeider med kommunens vaksinasjonskontor som har lang og god kompetanse på feltet.

Vi tilbyr:

  •  Influensavaksine
  • Jobbrelatert reisevaksinering
  • Annen vaksinasjon som er jobbrelatert