Den enkelte medarbeiders trivsel og arbeidsglede er vesentlig for å fremme god helse og engasjement på arbeidsplassen.

Mellommenneskelige forhold gir større arbeidsfravær enn fysiske belastninger. Organisatoriske og psykososiale utfordringer kan dreie seg om samarbeid, opplevelse av stress, personlige vansker, konflikter på arbeidsplassen og krevende omstillinger. BRA! kan tilby tjenester både til virksomheten, grupper og enkeltpersoner.

BRA! astero bistår virksomheter i utviklingen av et godt arbeidsmiljø og reduksjon av plager knyttet til det organisatoriske og psykososiale miljøet. Eksempelvis: 

  • Karlegging og oppfølging av psykososialt arbeidsmiljø
  • Veiledning av ledere og ansatte i omstillingsprosesser
  • Bistand og veiledning i håndtering av konflikter, mobbing og trakassering
  • Belastningsmestring

Konflikthåndtering: 

Et visst nivå av konflikter kan være utviklende, men blir de langvarige og personlige er ikke dette bra for de involverte og arbeidsplassen.

Vi har erfaring og gode verktøy som kan benyttes i konflikthåndtering, men best av alt er kunnskap og forebygging av konflikter.

Kontakt oss for råd om forebygging og håndtering!