Gode, trygge og sunne arbeidsplasser bidrar til å forhindre frafall i arbeidslivet. Vi vet at god helse gir overskudd og energi, som igjen fører til økt produktivitet. Det er mye god helse i et godt arbeidsmiljø. Derfor har vi stort fokus på forebygging. Det skaper store besparelser, både for virksomheten og samfunnet. BRA! vil først og fremst bidra til at arbeidsmiljøet har positiv effekt på helsa. Gjennom en systematisk tilnærming hjelper vi med å fange opp forhold som kan utvikle seg til belastninger for den enkelte arbeidstaker og for virksomheten som helhet. Eksempler kan være risikovurderinger og helsekontroller som er skreddersydd din bransje. Vi tilbyr også sykefraværsoppfølging og forebyggende tiltak for å styrke helsa til bedriftens ansatte, som bistand innen ergonomi, vaksinasjon, attester og livsstilsveiledning.