Fysisk, kjemisk, biologisk, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Det vil si: Det meste du opplever på arbeidsplassen. Vi har bred kompetanse innen alle disse fagfeltene. Det er lønnsomt å være i forkant for å unngå uheldige påvirkninger fra et arbeidsmiljø som kunne ha vært bedre. Derfor er det lurt å arbeide systematisk med arbeidsmiljøet. BRA! bidrar i risikovurderinger av arbeidsmiljø slik at en holder vedlike de positive påvirkningene og endrer på utfordringene. Vi bidrar i forslag til tiltak og videre oppfølging.

BRA! astero bidrar til helsefremmende arbeidsplasser!