En bevisst holdning og oversikt over faktorer som kan være en risiko for ansatte. Har dere kontroll på sikkerheten på arbeidsplassen i forhold til fysisk miljø, trusler og vold, kjemikalier, ulykker og skader? BRA! bidrar til god risikostyring slik at virksomheten kan ha oversikt over farer og sette inn de nødvendige tiltakene. Vi har dyktige fagpersoner som bistår med dokumentasjon opp mot gjeldene lover og forskrifter.